31.10.2023 Propagácia podporený projekt z rozpočtu PSK 2023

13.03.2023 Výzva záujemcov na predkladanie cenových ponúk, parcela EKN – 1218

05.01.2023 Zámer obce Beňadikovce na odpredaj parcely EKN – 1218

14.09.2022 Zoznam kandidátov obecné zastupiteľstvo 2022

14.09.2022 Zoznam kandidátov voľby starosta 2022

20.07.2022 Oznámenie o mieste, čase a spôsobe podávania prihlášok pre komunálne voľby 2022 v obci Beňadikovce

20.06.2022 Informácia Voľby do organov samosprávy obci

20.06.2022 Informácia Voľby do orgánov samosprávnych krajov