Obecný úrad Beňadikovce
Beňadikovce 74
090 42 Okrúhle 

Adresa úradu:

Telefón: 054/ 75 912 09

Mobil: 0911 216 983

e-mail: obecbenadikovce@gmail.com
web: www.benadikovce.sk

Starosta obce: Mgr. Ladislav Šotik

Obecné zastupiteľstvo:  Ladislav Gajdoš, Mgr. Valéria Kurillová, Peter Rogoš, Ing. Tatiana Jankuvová Vaľková, Ladislav Džogan

Pracovná doba:

Pondelok  8:00 – 16:00
Utorok         8:00 – 16:00
Streda          8:00 – 16:00
Štvrtok         8:00 – 16:00
Piatok           8:00 – 16:00

Kompetencie:
Obec Beňadikovce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).